---------- IPv6网络电视高清直播系统 ----------

中央台高清频道

CCTV-1

 

CCTV-3

 

CCTV-5

 

CCTV-5+

 

CCTV-6

 

CCTV-8

 


北京台高清频道

北京卫视

 

北京文艺

 

北京体育

 

北京纪实

 


卫视高清频道

湖南卫视

 

江苏卫视

 

浙江卫视

 

东方卫视

 

安徽卫视

 

黑龙江卫视

 

辽宁卫视

 

深圳卫视

 

广东卫视

 

天津卫视

 

湖北卫视

 

山东卫视

 


CHC高清频道

CHC高清

 


---------- IPv6网络电视标清直播系统 ----------

CCTV-1综合

 

CCTV-2财经

 

CCTV-3综艺

 

CCTV-4中文国际

 

CCTV-5体育

 

CCTV-6电影

 

CCTV-7军事农业

 

CCTV-8电视剧

 

CCTV-9纪录

 

CCTV-10科教

 

CCTV-11戏曲

 

CCTV-12社会与法

 

CCTV-13新闻

 

CCTV-14少儿

 

CCTV-15音乐

 

CCTV-NEWS

 

北京文艺

 

北京科教

 

北京影视

 

北京体育

 

北京卫视

 

北京财经

 

北京生活

 

北京青年

 

卡酷少儿

 

北京新闻

 

深圳卫视

 

安徽卫视

 

河南卫视

 

陕西卫视

 

广东卫视

 

山东卫视

 

湖北卫视

 

河北卫视

 

西藏卫视

 

内蒙古卫视

 

四川卫视

 

江苏卫视

 

天津卫视

 

辽宁卫视

 

厦门卫视

 

新疆卫视

 

黑龙江卫视

 

湖南卫视

 

云南卫视

 

福建东南卫视

 

浙江卫视

 

贵州卫视

 

甘肃卫视

 

重庆卫视

 

吉林卫视

 

广西卫视

 

青海卫视

 

山西卫视

 

东方卫视

 

江西卫视

 

宁夏卫视

 

旅游卫视

 

兵团卫视

 
注:以上节目中部分频道源由北京邮电大学和北京交通大学提供。

© 版权所有:信息中心 Copyright 2015-2025